Kruimelpad

Besluit

Gewijzigd methodebesluit RNB gas 2017-2021

25-01-2019

Op 30 augustus 2016 heeft de ACM het Methodebesluit vastgesteld voor de regionale netbeheerders gas met ACM/DE/2016/205071.

Op 24 juli 2018 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) in een uitspraak (ECLI:NL:CBB:2018:348) het Methodebesluit Regionale Netbeheerders Gas 2017-2021 vernietigd  en de ACM opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van de uitspraak.

In zijn uitspraak van 24 juli 2018 heeft het CBb met betrekking tot het Methodebesluit Regionale Netbeheerders Elektriciteit 2017-2021 geoordeeld dat:

  • ACM de WACC moet herberekenen met de netto schuld als basis bij de berekening van de gearing; en
  • ACM in het kader van de herberekening van de WACC voorts bij de bepaling van de asset bèta dient uit te gaan van een vergelijkingsgroep waarin Fluxys niet is opgenomen;
  • de rekenvolumina van EHD-netten direct te relateren zijn aan de afgenomen volumina en dat ACM ten onrechte het volume van DOW heeft meegenomen in de berekening van de output. de extra hoge druk netten anders moet behandelen.

De ACM heeft op 24 januari 2019 het Gewijzigde Methodebesluit Regionale Netbeheerders Gas 2017-2021 voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 vastgesteld, met kenmerk  ACM/UIT/505470. Met dit gewijzigd methodebesluit geeft ACM invulling aan de opdracht van het CBb.