Kruimelpad

Codebesluit administratieve volumeherleiding

Dit besluit vloeit voort uit het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van 11 december 2014. In dat besluit werd een tijdelijke administratieve volumeherleidingsfactor voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 ingevoerd. Deze was noodzakelijk door een rechterlijke uitspraak over de toewijzing van netverliezen gas.

Waarom dit besluit?

ACM herstelt in dit besluit een omissie in het besluit van 11 december 2014. Daarin werd onder andere geregeld dat op 1 januari 2015 de standaardjaarverbruiken gas van kleinverbruikers aangepast werden op basis van de tijdelijk ingevoerde volumeherleidingsfactor. In het desbetreffende besluit is daarentegen het terug aanpassen van de standaardjaarverbruiken op 1 januari 2017 niet opgenomen. Dit zou nadelige consequenties voor de kleinverbruikers van gas hebben, omdat de hoogte van het standaardjaarverbruik invloed heeft op het maandelijks voorschotbedrag en op de jaarfactuur. Daarom wordt deze aanpassing alsnog geregeld via dit besluit. Het ontwerp van dit besluit heeft 12 weken ter inzage gelegen. ACM heeft in die periode geen zienswijzen ontvangen, het besluit komt daarom overeen met het gepubliceerde ontwerp.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Meer weten over codes?

Wilt u meer weten over codes? Kijk dan op onze website.

 

Meer in deze zaak