Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Compensatie en storingsregistratie warmte loopt mee in wetsvoorstel

ACM heeft op 22 maart 2016 de conceptbeleidsregel compensatie en storingsregistratie warmte geconsulteerd. ACM heeft van veel marktpartijen waardevolle reacties gehad op deze consultatie. Deze reacties zijn besproken met het ministerie van Economische Zaken mede in het licht van de voorgenomen wijziging van de Warmtewet.

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 6 juli 2016 een consultatie gestart over de herziening van de Warmtewet. In het conceptwetsvoorstel is de compensatieregeling aangepast, waarbij belangrijke onderdelen van de reacties op de concept beleidsregel zijn ondervangen. ACM vindt het dan ook niet opportuun de beleidsregel nu vast te stellen.

Meer informatie