Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie beleidsregel compensatie en storingsregistratie warmte

Bent u actief op de warmtemarkt bijvoorbeeld als verbruiker of leverancier? Dan heeft de conceptbeleidsregel ‘Compensatie en storingsregistratie voor warmte’ mogelijk gevolgen voor u. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is van plan deze beleidsregel binnenkort vast te stellen. Met het oog op een zorgvuldige voorbereiding ontvangt ACM graag uw reactie op deze conceptbeleidsregel.

ACM wil met de beleidsregel duidelijk maken in welke gevallen een leverancier zijn verbruikers bij storingen moet compenseren. In de huidige situatie keren leveranciers vaak niet uit als er sprake is van overmacht. Op basis van de Warmtewet is dit niet toegestaan. Daarnaast staat in de beleidsregel op welke wijze leveranciers deze storingen moeten registreren. Verder definieert ACM het begrip ‘binneninstallatie’, waardoor het inpandige warmtenet volgens ACM beter wordt afgebakend.

U kunt uw reactie op de conceptbeleidsregel uiterlijk op 22 april 2016 per mail of post aan ACM sturen. Mocht uw reactie (bedrijfs)vertrouwelijke informatie bevatten, dan kunt u dat aangeven.

Per mail


U kunt uw reactie onder vermelding van zaaknummer 15.0641.52 mailen naar warmte [at] acm [punt] nl.

Per post


Stuurt u uw reactie naar:
Autoriteit Consument & Markt
(o.v.v. zaaknummer 15.0641.52)
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

 

Documenten

Consultatie beleidsregel compensatie en storingsregistratie warmte (PDF - 81.83 KB)