Kruimelpad

Monitor Nummeruitgifte 2016

In de nummerplannen van het Ministerie van Economische Zaken staat welk nummer voor welk doel gebruikt mag worden. Op basis hiervan kent de ACM nummers toe aan bedrijven en organisaties, en houdt de ACM toezicht op het gebruik.

Om dit toezicht goed uit te voeren, rapporteert de ACM jaarlijks over het verloop van de nummeruitgifte. Dat is nodig voor het beheer van de nummerplannen en om te kunnen anticiperen op mogelijke nummerschaarste. Met de uitkomsten van de rapportage kan de ACM besluiten het toezicht op het gebruik van de nummers te verscherpen, of kan er door het Ministerie van Economische Zaken in overweging genomen worden om de nummervoorraad uit te breiden of de nummerbestemming aan te passen.

Deze rapportage geeft een overzicht van alle nummers die in Nederland worden gebruikt. Deze nummers vallen binnen zes nummerplannen. Deze rapportage geeft per nummerplan en per categorie een korte omschrijving van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de beschikbaarheid van de desbetreffende nummers. Deze rapportage geeft een overzicht van beschikbare nummers per 31 december 2016.