Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Achmea – OZF – OZB

Achmea is actief op het gebied van het aanbieden van ziektekostenverzekeringen, zowel particuliere ziektekostenverzekeringen als ziekenfondsverzekeringen. OZF biedt zowel particuliere ziektekostenverzekeringen als aanvullende verzekeringen voor ziekenfondsverzekerden aan. OZB is actief op het gebied van het aanbieden van ziekenfondsverzekeringen. De NMa heeft geconcludeerd dat er geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van de onderhavige concentratie een economische machtspositie op het gebied van het aanbieden van ziektekostenverzekeringen (zowel particulier als ziekenfondsen) of op de markt voor inkoop van zorg door ziekenfondsverzekeraars zal ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

 

Bijlagen

besluit in zaak 4667 (PDF - 101.67 KB)