Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar ferryvluchten Defensie

ACM wijst een bezwaar van het Ministerie van Defensie af. De integrale kosten waren niet goed doorberekend in het tarief voor de ferryvluchten. Daarmee voldeed de Minister van Defensie niet aan de Wet Markt en Overheid. Overheden zijn verplicht om de integrale kosten in rekening te brengen bij het verlenen van diensten.

Wat ging hieraan vooraf?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 29 oktober 2015 vastgesteld dat de Minister van Defensie niet alle kosten had doorberekend bij het assisteren van zogenaamde ferryvluchten naar Peru. De Marine van Peru had twee Fokker 50 vliegtuigen gekocht die vanuit Nederland naar Peru gevlogen moesten worden, een zogenaamde ferryvlucht. Het ministerie van Defensie had onder andere twee piloten ingezet om de vluchten mogelijk te maken. Die kosten had het ministerie integraal moeten doorberekenen aan Peru. De minister heeft een bezwaarschrift ingediend omdat ze onder andere vindt dat deze vluchten niet onder de Wet Markt en Overheid vallen.

Wat heeft ACM besloten?

ACM wijst het bezwaarschrift van de minister af. ACM vindt dat de wet wel van toepassing is en dat daarom de integrale kosten moeten worden doorberekend. Alleen op die manier is er een gelijk speelveld voor overheden en ondernemers.

De Minister van Defensie kan beroep aantekenen tegen het besluit van ACM.

 

Documenten

Besluit op bezwaar ferryvluchten Defensie (PDF - 362.06 KB)