Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank ferryvluchten Defensie

De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 juni 2017 het beroep ongegrond verklaard van de minister van Defensie tegen het besluit van ACM over de ferryvluchten naar Peru.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de minister van Defensie de Wet markt en overheid heeft overtreden door niet alle kosten in rekening te brengen voor assistentie bij het uitvoeren van zogenoemde ferryvluchten naar Peru.

Dit betekent dat het eerdere besluit van de ACM in deze zaak in stand blijft.

Tegen de uitspraak kan binnen zes weken hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Lees de uitspraak van de rechtbank op rechtspraak.nl