Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen

23-06-2016

ACM heeft een leidraad opgesteld om ziekenhuizen en zorgverzekeraars te informeren over de ruimte die de concurrentieregels bieden voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg. ACM signaleert dat inkopers soms terughoudend zijn om samen te werken, ook als dat in het belang van patiënten en verzekerden is. Met de leidraad wil ACM meer duidelijkheid bieden over de mogelijkheden binnen het kader van de concurrentieregels. De leidraad vindt u onderaan dit bericht (download publicatie)

Eerder publiceerde ACM een concept van de leidraad. Belangstellenden konden reageren. Ook organiseerde ACM twee rondetafelgesprekken met bestuurders van inkoopcombinaties van ziekenhuizen en met zorgverzekeraars om hen de gelegenheid te geven vragen te stellen en aan te geven of er nog onduidelijkheden zijn. Op basis van de reacties heeft ACM de leidraad op punten verduidelijkt.

Veelgestelde vragen over de Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen