Kruimelpad

Pasfotohokjes in Amsterdam vormen geen oneerlijke concurrentie

De pasfotohokjes die in zeven stadsdeelkantoren van de gemeente Amsterdam staan, passen binnen de wet. Dat blijkt uit een uitspraak van ACM, die op verzoek van vijf fotovakhandelaren heeft onderzocht of de gemeente zich aan de Wet Markt en Overheid heeft gehouden.

Alle kosten doorberekenen

De fotovakhandelaren vinden dat de pasfotohokjes bij de gemeentelijke balies oneerlijke concurrentie vormen. Ze stellen dat de gemeente, die de ruimte voor de hokjes verhuurt, niet alle kosten doorberekent aan de exploitant van die hokjes. De exploitant zou de pasfoto’s daardoor te goedkoop kunnen aanbieden. Uit onderzoek van ACM blijkt dat de gemeente wel alle kosten doorberekent.

Wet Markt en Overheid

ACM houdt toezicht op de naleving van de Wet Markt en Overheid, wat een onderdeel is van de Mededingingswet. In de Wet Markt en Overheid is geregeld dat de overheid weliswaar ‘economische activiteiten’ mag verrichten maar dat ze daarmee niet oneerlijk mag concurreren. 

 

Meer in deze zaak