Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zorgmonitor 2016: premie en dekking redenen voor overstap zorgverzekering

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoeksbureau SAMR opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar keuzes van consumenten in de zorgverzekeringsmarkt. Het was de derde keer dat ACM een dergelijk onderzoek heeft laten uitvoeren. ACM monitort hiermee trends in overstapgedrag van consumenten. Ook gebruikt ACM de resultaten in een serie onderzoeken die zij dit jaar samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitvoert naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt.

Belangrijkste conclusies Zorgmonitor

  • De belangrijkste reden om over te stappen blijft een lagere premie, maar zorgdekking wordt ook steeds belangrijker voor consumenten. Van de ondervraagden in het onderzoek gaf 8% aan dit jaar te zijn overgestapt.
  • Daarnaast heeft een kleine 20% van de consumenten zich wel georiënteerd op een eventuele overstap, maar is niet overgestapt naar een andere verzekeraar. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Een derde van deze groep (7%) heeft de bestaande verzekering aangevuld of gewijzigd bij de eigen verzekeraar.
  • Verreweg het merendeel van de consumenten (ruim 70%) heeft zich niet op een eventuele overstap georiënteerd. Dit is in lijn met resultaten van eerdere jaren. De meesten geven aan tevreden te zijn met de huidige zorgverzekeraar. Bijna een kwart geeft aan vrijwel geen verschil te ervaren tussen de verschillende zorgverzekeraars. Een deel vindt overstappen te veel gedoe (21%), of te ingewikkeld (11%).

Wat betekent dit?

Overstappen is geen doel op zich. Maar wie zich al tien jaar niet heeft verdiept in zijn eigen zorgverzekering en aangeboden alternatieven heeft waarschijnlijk niet meer de zorgverzekering die het beste bij hem/haar past. Immers, in de tussentijd is er veel veranderd in het zorglandschap (niet alle ziekenhuizen bieden nog alle vormen van zorg aan) en vermoedelijk ook in de eigen zorgbehoefte van mensen. Daardoor betalen verzekerden mogelijk meer dan nodig, of blijkt dat de zorg die zij nodig hebben (bijvoorbeeld een groter aantal fysiobehandelingen) niet vergoed wordt.

Om met zijn allen de vruchten te kunnen plukken van gezonde concurrentie tussen zorgverzekeraars – in de vorm van lage premies, gewenste keuzevrijheid en een goede kwaliteit van zorg – zijn actieve, bewust-kiezende consumenten nodig. Wanneer consumenten goed geïnformeerd en bewust kunnen kiezen voor de zorgverzekeraar met voor hen het beste aanbod, stimuleren zij zorgverzekeraars om hun best te doen voor de gunst van de klant. Het gevolg is dat verzekeraars zorgverzekeringen aanbieden met een zo goed mogelijke prijs/kwaliteit-verhouding.

Onderzoek ACM naar de zorgverzekeringsmarkt

In februari van dit jaar concludeerde ACM op basis van vooronderzoek dat er mogelijkheden zijn voor de versterking van de concurrentie in de zorgverzekeringsmarkt. De resultaten van deze Zorgmonitor onderstrepen dit. Momenteel onderzoekt ACM deze mogelijkheden, in samenwerking met de NZa. Daarbij kijken ACM en NZa onder andere naar factoren die het voor consumenten moeilijk of vervelend maken om te kiezen tussen zorgverzekeringen, zoals beperkte vergelijkbaarheid en mogelijk onnodige complexiteit van zorgverzekeringen. De onderzoeken moeten leiden tot concrete aanbevelingen om de concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt te versterken.

 

Documenten

Zorgmonitor 2016: premie en dekking redenen voor overstap zorgverzekering (PDF - 548.91 KB)