Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Netneutraliteit garandeert open en vrije toegang tot internet

Vanaf 30 april 2016 geldt in Europa een wettelijke plicht tot netneutraliteit. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt in de gaten of internetaanbieders de toegang tot het internet niet onnodig afknijpen of blokkeren. Op 30 augustus 2016 brengt het Europees samenwerkingsverband van telecommunicatietoezichthouders Berec richtsnoeren uit waarin de Europese netneutraliteitregels nader worden uitgelegd.

Geen tariefdiscriminatie

Internetaanbieders mogen geen content blokkeren, en ze mogen ook niet bepaalde diensten vertragen, beperken of discrimineren. Voorbeelden van deze diensten zijn programma’s of apps om via internet te kunnen bellen of berichten te versturen en te ontvangen. 

Volgens de  Nederlandse wetgever staan de Europese regels geen enkele vorm van tariefdifferentiatie  toe. Dit betekent dat internetaanbieders voor het verbruik van alle data hetzelfde tarief moet rekenen. Internetaanbieders mogen, aldus de wetgever, dus voor bepaalde programma’s en diensten geen hoger, maar ook geen lager tarief hanteren.

Vrije verspreiding van informatie

Netneutraliteit betekent dat internetaanbieders geen onderscheid mogen maken bij het doorgeven van verschillende soorten data, zoals content of apps via het internet. Een open internet is belangrijk voor de vrije verspreiding van informatie en de ontwikkeling van innovatieve diensten. Zo’n dienst is bijvoorbeeld ‘video on demand’: een film van een filmkanaal bekijken of gemiste uitzendingen terugkijken. Het maakt voor het toepassen van de regels voor netneutraliteit niet uit met welk apparaat consumenten internetten: de regels gelden in gelijke mate voor tablets, smartphones en computers.

Krijg je de internetsnelheid waarvoor je betaalt?

Uit de Europese verordening over netneutraliteit vloeit ook voort dat consumenten een deel van hun geld kunnen terugkrijgen als het verschil tussen de daadwerkelijke en de geadverteerde internetsnelheid te groot is. Internetaanbieders moeten dan ook preciezere informatie verstrekken aan consumenten over de internetsnelheid waar ze voor betalen. ACM werkt aan een meetsysteem waarmee consumenten de kwaliteit van hun internetverbinding zelf kunnen nagaan.

Meer informatie op ConsuWijzer

Om consumenten goed voor te lichten heeft ACM actuele informatie geplaatst op haar consumentenloket ConsuWijzer. Hier staat achtergrondinformatie en antwoorden op veelvoorkomende vragen.