Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM legt Wise Men Media B.V. dwangsom op wegens niet meewerken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Wise Men Media B.V, omdat het bedrijf weigert informatie te verstrekken die ACM nodig heeft voor haar onderzoek. ACM onderzoekt of Wise Men Media consumenten heeft misleid bij de verkoop van ‘gratis’ producten met betaalde vervolgzendingen. ACM kreeg hierover meldingen van consumenten.

Bevoegdheden toezichthouder

Als toezichthouder kan ACM bij bedrijven informatie opvragen die nodig is voor haar onderzoek. Bedrijven zijn verplicht om deze informatie te verstrekken. Wise Men Media heeft geen gehoor gegeven aan herhaalde oproepen. Daarom heeft ACM een last onder dwangsom opgelegd om het bedrijf te dwingen de informatie alsnog te verstrekken op straffe van een dwangsom van in totaal EUR 75.000,=.

Wat was er aan de hand?

ACM had in 2015 speciale aandacht voor ongevraagde vervolgzendingen. ACM is toen een onderzoek gestart naar Wise Men Media op basis van meldingen van consumenten bij ConsuWijzer. Zij meldden dat het bedrijf producten als ‘gratis’ aanprees terwijl deze feitelijk niet gratis waren. Producten als gratis aanprijzen maar wel kosten bij consumenten in rekening brengen voor vervolgzendingen waarmee de consument niet uitdrukkelijk heeft ingestemd is een oneerlijke handelspraktijk. De producten die Wise Men Media op deze manier verkocht waren Green Tea Slim Patch, Lemon Power Patch, Green Coffee Slim Pro en Power Quit Smoking Patch. Deze werden tot medio 2015 via internet en Facebook aan consumenten verkocht. ACM zet het onderzoek naar de praktijken van Wise Men Media voort.