Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afwijzing bezwaar Wise Men Media tegen dwangsom niet meewerken

Bezwaar ongegrond verklaard

ACM heeft het bezwaar van Wise Men Media tegen de last onder dwangsom vanwege niet meewerken in het besluit van 24 maart 2016 ongegrond verklaard.

Wat was er aan de hand?

ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Wise Men Media, omdat het bedrijf niet meewerkt aan een onderzoek van ACM. ACM onderzoekt of Wise Men Media consumenten heeft misleid bij de verkoop van ‘gratis’ producten met betaalde vervolgzendingen. ACM kreeg hierover via ConsuWijzer meldingen van consumenten. ACM heeft Wise Men Media daarom gevraagd om hierover informatie te verstrekken.
Wise Men Media heeft geen gehoor gegeven aan herhaalde oproepen. Daarom heeft ACM een last onder dwangsom opgelegd om het bedrijf te dwingen de informatie alsnog te verstrekken op straffe van een dwangsom van in totaal EUR 75.000,=.

Wat mag ACM doen?

Als toezichthouder kan ACM bij bedrijven informatie opvragen die relevant is voor haar onderzoek. Bedrijven zijn verplicht om deze informatie te verstrekken.

 

Documenten

Afwijzing bezwaar Wise Men Media tegen dwangsom niet meewerken (PDF - 116.07 kB)