Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Netcode elektriciteit

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil de huidige codes voor de energiemarkt beschikbaar stellen via wetten.overheid.nl. Daardoor verbetert de vindbaarheid van de code en kan in de toekomst eenvoudiger opgezocht worden welke versie van de code op een bepaalde datum gold.

Wat zijn codes?

ACM is bevoegd regels vast te stellen voor de energiemarkt. Deze regels worden ook wel ‘codes’ genoemd. De codes gaan over voorwaarden en tariefstructuren. Er zijn in totaal 23 codes. Deze codes waren nog niet via de website wetten.overheid.nl beschikbaar.

Waarom dit besluit?

ACM wil de actuele teksten van de codes op de website wetten.overheid.nl plaatsen. Hiermee verbetert de vindbaarheid van de codes. Op die website worden ook alle toekomstige codewijzigingen bijgehouden. Bovendien wordt het eenvoudiger te achterhalen welke versie van de code gold op een bepaalde datum.

Om deze redenen stelt ACM de volledige tekst van alle codes opnieuw vast met een publicatie van de actuele codetekst in de Staatscourant. Hiermee legt ACM op juridisch bindende wijze de volledige tekst van de huidige codes vast, zonder dat de codes inhoudelijk wijzigen. Regelgeving die in de Staatscourant gepubliceerd wordt, komt beschikbaar op de website wetten.overheid.nl.

Actuele tekst van de code

ACM stelt met dit besluit de actuele tekst van de Netcode elektriciteit vast. Deze tekst volgt uit de codebesluiten die ACM in het verleden heeft genomen. In de toelichting bij dit besluit geeft ACM aan op welke punten daarbij onduidelijkheden waren en hoe daarmee in het besluit is omgegaan. Daarnaast vermeldt ACM in de toelichting enkele noodzakelijke administratieve aanpassingen van de codetekst. Deze administratieve aanpassingen hebben bijvoorbeeld te maken met de Aanwijzingen voor de regelgeving, een set voorschriften hoe regelgeving geformuleerd moet worden. Andere aanpassingen hebben te maken met de nieuwe wijze van online beschikbaar stellen van de codetekst.

Een ontwerp van dit besluit heeft twaalf weken ter inzage gelegen. In de toelichting bij het besluit is aangegeven welke zienswijze is ontvangen en hoe ACM deze zienswijze heeft verwerkt in de codetekst.

Met dit codebesluit wordt de oude Netcode Elektriciteit ingetrokken. De naam van de code is licht gewijzigd in Netcode elektriciteit. Dit is gedaan om de naamgeving van alle codes consequenter te maken.

Meer weten over codes?

Wilt u meer weten over codes? Kijk dan op onze website.

 

Meer in deze zaak