Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit Begrippencode gas

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil de huidige Begrippenlijst Gas beschikbaar stellen via wetten.overheid.nl. Daardoor verbetert de vindbaarheid van de code en kan in de toekomst eenvoudiger opgezocht worden welke versie van de code op een bepaalde datum gold. De naam van de code wordt iets gewijzigd.

Wat zijn codes?

ACM is bevoegd regels vast te stellen voor de energiemarkt. Deze regels worden ook wel ‘codes’ genoemd. De codes gaan over voorwaarden en tariefstructuren. Er zijn in totaal 23 codes. Deze codes zijn op dit moment nog niet via de website wetten.overheid.nl beschikbaar.

Waarom dit ontwerpbesluit?

ACM wil de actuele teksten van de codes op de website wetten.overheid.nl plaatsen. Hiermee verbetert de vindbaarheid van de codes. Op die website worden ook alle toekomstige codewijzigingen bijgehouden. Bovendien wordt het eenvoudiger te achterhalen welke versie van de code gold op een bepaalde datum.

Om deze redenen stelt ACM de volledige tekst van alle codes opnieuw vast met een publicatie van de actuele codetekst in de Staatscourant. Hiermee legt ACM op juridisch bindende wijze de volledige tekst van de huidige codes vast, zonder dat de codes inhoudelijk wijzigen. Regelgeving die in de Staatscourant gepubliceerd wordt, komt beschikbaar op de website wetten.overheid.nl.

Actuele tekst van de code

ACM stelt met dit ontwerpbesluit de actuele tekst van de Begrippenlijst Gas vast. Deze tekst volgt uit de codebesluiten die ACM in het verleden heeft genomen. In de toelichting bij dit ontwerpbesluit geeft ACM aan op welke punten daarbij onduidelijkheden waren en hoe daarmee in het ontwerpbesluit is omgegaan.

Daarnaast vermeldt ACM in de toelichting enkele noodzakelijke administratieve aanpassingen van de codetekst. Deze administratieve aanpassingen hebben bijvoorbeeld te maken met de Aanwijzingen voor de regelgeving, een set voorschriften hoe regelgeving geformuleerd moet worden. Andere aanpassingen hebben te maken met de nieuwe wijze van online beschikbaar stellen van de codetekst.

ACM wil het codebesluit vaststellen in de vorm zoals weergegeven in dit ontwerpbesluit. Met dit codebesluit wordt de oude Begrippenlijst Gas ingetrokken. De naam van de code is gewijzigd in Begrippencode gas. Dit is gedaan om de naamgeving van alle codes consequenter te maken.

Zienswijze indienen?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. U heeft tot en met dinsdag 5 april 2016 de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen.

Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:

Autoriteit Consument & Markt

Directie Energie

Postbus 16326

2500 BH  Den Haag

Stuur daarnaast uw zienswijze ook per e-mail naar secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl).

Meer weten over codes?

Wilt u meer weten over codes? Kijk dan op onze website.

Naar meer informatie over codes op de website van ACM

 

Documenten

Ontwerpbesluit Begrippencode gas (PDF - 362.92 KB)
 

Meer in deze zaak