Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit Sensus B.V. voor elektriciteitsnet te Roosendaal

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat Sensus B.V. een ontheffing krijgt voor het beheer van zijn eigen elektriciteitsnet.

ACM is van plan om Sensus B.V. een ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben vanaf 23 februari 2016 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Sensus B.V.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 6 april 2016 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 722 20 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 6 april 2016 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 14.0431.30.

Hoorzitting

Op vrijdag 25 maart 2016 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan tot 8 maart 2016 via een e-mail naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 14.0431.30. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

ACM verwerkt alle schriftelijke en mondeling reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve ontheffingsbesluit.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffingen:

 

Documenten

Ontwerpbesluit Sensus B.V. voor elektriciteitsnet te Roosendaal (PDF - 409.15 KB)
 

Meer in deze zaak