Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb over besluit om gebruiksvergoeding spoor aan te passen

07-10-2015

Het College voor Beroep van het bedrijfsleven (CBb) heeft de beroepen van drie goederenvervoerders op het spoor afgewezen. De goederenvervoerders hadden beroep ingesteld tegen het ACM-besluit waarin ProRail wordt verplicht de vergoeding voor het gebruik van het spoor aan te passen.

De beroepen tegen dit besluit werden pas ingesteld nadat de wettelijke beroepstermijn van zes weken was verstreken. De rechter vond dat de partijen geen goede reden hadden om te laat een beroep in te dienen. Daarom heeft de rechter de beroepen niet-ontvankelijk verklaard.