Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Supermarkten niet duurder door fusies

De supermarktfusies hebben geen invloed gehad op de prijs die consumenten betalen aan de kassa. Dat blijkt uit onderzoek dat ACM heeft laten doen naar drie grote supermarktfusies tussen 2009 en 2012 waarbij honderden supermarkten van Jumbo, C1000 en Super de Boer betrokken waren. Verder blijkt dat na de fusie in vrijwel alle supermarkten de variëteit in het assortiment is gestegen. In sommige plaatsen is het assortiment na de fusie iets minder gegroeid. 

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM: ‘Het onderzoek bevestigt dat ACM op de juiste manier kijkt naar de gevolgen voor consumenten van supermarktfusies.’ Hij constateert dat de voorwaarden die ACM stelde effectief zijn geweest. Tijdens de fusie moesten supermarkten in bepaalde steden of dorpen verkocht worden. Op die manier heeft de consument keuze overgehouden en is de concurrentie tussen supermarkten in stand gebleven.

Geen effect op de prijs

Supermarkten strijden nauwelijks op lokaal niveau om de laagste prijs. De prijzen worden vooral  landelijk bepaald. Uit het onderzoek blijkt dat de fusies  niet tot prijsstijgingen hebben geleid.

Klein effect op gevarieerd assortiment

Consumenten hebben in hun supermarkt meer te kiezen als er na een fusie meer verschillende supermarkten in een plaats overblijven. Het gaat dan vooral om meer producten binnen één categorie. Bijvoorbeeld; niet negen merken wijn of wasmiddelen, maar tien merken.

De onderzoekers zien dat  na de fusie in vrijwel alle supermarkten de variëteit in het assortiment is gestegen. Echter, in plaatsen waar door de fusie het aantal verschillende supermarkten afnam, nam de variëteit in het assortiment minder toe. Dit effect is deels teniet gedaan doordat in een aantal van deze plaatsen verplicht een supermarkt is verkocht.

Beoordeling van fusies door ACM

Voordat een fusie kan worden doorgevoerd, beoordeelt ACM of er risico’s zijn voor de concurrentie. Als er minder concurrentie is, kunnen bijvoorbeeld de prijzen stijgen of kan het assortiment minder gevarieerd worden. Dat wil ACM zoveel mogelijk voorkomen. ACM kan een fusie toestaan, verbieden of voorwaarden stellen om te voorkomen dat de concurrentie verslechtert. In het geval van een supermarktfusie kan een voorwaarde zijn dat winkels in een aantal plaatsen moeten worden verkocht aan een concurrent zodat er voor consumenten nog voldoende te kiezen overblijft. Dat was bij alle drie de onderzochte supermarktfusies het geval. Er zijn tussen 2009 en 2012 meer dan 20 winkels als gevolg van de beoordeling van ACM verkocht aan een concurrent.

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van drie grote supermarktfusies in Nederland; Jumbo, Super de Boer en Schuitema/C-1000. Na een supermarktfusie moeten consumenten binnen 15 minuten rijden nog een keuze hebben voor een andere supermarkt. De fusie heeft geen gevolg gehad voor de prijs. Na de fusie nam in vrijwel alle supermarkten de variëteit in het assortiment toe.