Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Aansluitpunt landelijk gasnet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen op het voorstel van Netbeheer Nederland om voorwaarden vast te stellen die gelden wanneer een afnemer met een grote aansluiting wil worden aangesloten op het gastransportnet van Gasunie Transport Services (GTS). Met dit besluit wijzigt ACM de Aansluitvoorwaarden Gas – LNB en stelt zij twee nieuwe codes vast, te weten: de Aansluitvoorwaarden Gas - LNB - Aansluitpunt en de Meetvoorwaarden Gas - LNB - Meting door aangeslotene.

Wat is het doel van het besluit?

GTS heeft de wettelijke taak een aansluitpunt aan te leggen indien een marktpartij hierom verzoekt. De voorwaarden die Netbeheer Nederland heeft voorgesteld gaan bijvoorbeeld over de eisen aan het verzoek een aansluitpunt te maken en de termijn waarbinnen GTS het aansluitpunt aanlegt. ACM heeft GTS enkele malen verzocht het voorstel aan te passen omdat het niet voldeed aan de wettelijke vereisten. Dit is tevens gebeurd naar aanleiding van zienswijzen die ACM heeft ontvangen op het ontwerpbesluit. Twee voorgestelde wijzigingen neemt ACM niet over omdat deze in strijd zijn met de Gaswet.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

 

Documenten

Codebesluit Aansluitpunt landelijk gasnet (PDF - 717.01 KB)