Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Energie-Nederland op ontwerp codebesluit Aansluitpunt Gas LNB

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Energie-Nederland op het ontwerp codebesluit waarmee ACM zich voorneemt om voorwaarden vast te stellen die gelden wanneer een afnemer met een grote aansluiting wil worden aangesloten op het gastransportnet van Gasunie Transport Services (GTS).

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

GTS heeft de wettelijke taak een aansluitpunt aan te leggen indien een marktpartij hierom verzoekt. De voorwaarden die Netbeheer Nederland heeft voorgesteld gaan bijvoorbeeld over de eisen aan het verzoek een aansluitpunt te maken en de termijn waarbinnen GTS het aansluitpunt aanlegt.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.