Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit Aansluitpunt Gas - LNB

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om voorwaarden vast te stellen die gelden wanneer een afnemer met een grote aansluiting wil worden aangesloten op het gastransportnet van Gasunie Transport Services (GTS). Met dit ontwerpbesluit neemt ACM zich voor de Aansluitvoorwaarden Gas – LNB te wijzigen en twee nieuwe codes vast te stellen, te weten: de Aansluitvoorwaarden Gas - LNB - Aansluitpunt en de Meetvoorwaarden Gas - LNB - Meting door aangeslotene.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

In het ontwerpbesluit van ACM staat dat de voorstellen van Netbeheer Nederland binnen de wettelijke kaders blijven en dat ACM ze daarom wil vaststellen. Dit voornemen is gebaseerd op de informatie die ACM heeft gekregen van Netbeheer Nederland. Door een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen en te publiceren op de website van ACM hebben andere marktpartijen de kans om zienswijzen in te dienen en zo ACM van nadere informatie te voorzien.

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

GTS heeft de wettelijke taak een aansluitpunt aan te leggen indien een marktpartij hierom verzoekt. De voorwaarden die Netbeheer Nederland heeft voorgesteld gaan bijvoorbeeld over de eisen aan het verzoek een aansluitpunt te maken en de termijn waarbinnen GTS het aansluitpunt aanlegt. ACM heeft GTS enkele malen verzocht het voorstel aan te passen omdat het niet voldeed aan de wettelijke vereisten. Het laatst ontvangen voorstel voldoet daar volgens ACM grotendeels wel aan. Twee voorgestelde wijzigingen neemt ACM niet over omdat deze in strijd zijn met de Gaswet.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van bekendmaking in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt binnen deze 6 weken ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. Als ACM een zienswijze ontvangt nadat de periode van 6 weken voorbij is, wordt deze niet in behandeling genomen.

 

Documenten

Ontwerp codebesluit Aansluitpunt Gas - LNB (PDF - 533.45 KB)