Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie stimulansen PCI’s en inzet veilinggelden

ACM legt vanaf 4 november 2015 twee documenten ter inzage: de concept-bevoegdhedenovereenkomst inzet veilingmiddelen en het ontwerpbesluit stimulansen projecten van gemeenschappelijk belang. Belanghebbenden hebben vier weken de tijd om hun zienswijzen naar voren te brengen.

Inzet veilingmiddelen

Dit besluit hangt samen met een nog te sluiten bevoegdhedenovereenkomst. In deze concept-bevoegdhedenovereenkomst maakt ACM afspraken met TenneT over de inzet van de veilingmiddelen.

Op huidige interconnectoren is de capaciteit onvoldoende om aan de vraag te voldoen en wordt daarom geveild. Hierdoor ontstaan zogeheten veilingmiddelen. Inmiddels is de hoeveelheid veilingmiddelen opgelopen tot ongeveer EUR 720 miljoen.

In het van de concept-bevoegdhedenovereenkomst wordt afgesproken dat de reeds ontvangen en in toekomst te ontvangen veilingmiddelen in de komende jaren worden teruggeven aan de afnemers. Tevens worden toekomstige interconnectorprojecten niet langer uit die veilingmiddelen gefinancierd maar vergoed uit de tarieven.

Stimulansbesluit

De Europese Unie streeft naar de totstandkoming van een Europese interne energiemarkt. Op grond van Europese regelgeving worden daarom bepaalde grensoverschrijdende infrastructuurprojecten bevorderd. Deze projecten worden gekwalificeerd als Europese projecten van gemeenschappelijk belang, ook wel aangeduid als PCI's (Projects of Common Interest). Zij zijn nodig om de interne energiemarkt te voltooien en meer grensoverschrijdende handel mogelijk te maken. Voor sommige projecten van gemeenschappelijk belang, die hogere risico’s kennen dan vergelijkbare infrastructuurprojecten, kunnen extra stimulansen worden toegekend. In dit besluit toetst ACM of de aangedragen projectspecifieke risico’s hoger zijn dan bij vergelijkbare projecten en of om die reden aanvullende stimulansen nodig zijn.

Zienswijzen

Wilt u reageren? Dan kunt u tot en met 2 december 2015 uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U kunt ook een e-mail sturen naar: secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl.

Wilt u bij uw reacties (schriftelijk en e-mail) ons correspondentienummer (zaaknummer 14.0659.27) vermelden?

Indien u uw zienswijze liever mondeling naar voren wilt brengen, kunt u hiervoor tot en met woensdag, 18 november 2015, een afspraak maken met het secretariaat van de Directie Energie van ACM via e-mail secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl of telefoon 070-7222000.

 

Bijlagen

Ontwerpbesluit stimulansen PCIs 2015 (PDF - 407.22 KB) Concept bevoegdhedenovereenkomst veilingmiddelen (PDF - 183.83 KB)