Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb in concentratiebesluit KPN/Reggefiber

13-10-2015

ACM had onder voorwaarden goedgekeurd dat KPN en Reggefiber een gemeenschappelijke onderneming oprichtten. Kabelaanbieder Ziggo was het niet eens met dit besluit en is hiertegen in beroep en hoger beroep gegaan. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep ACM in het gelijk gesteld.

Tegen dit oordeel is geen beroep meer mogelijk. Het besluit van ACM is onherroepelijk.

Waar gaat deze zaak over?

KPN en Reggefiber hebben in juli 2008 bij ACM gemeld dat zij een gemeenschappelijke onderneming willen richten. Deze zou een landelijk dekkend glasvezelnetwerk aanleggen voor Nederlandse consumenten.

De oprichting van de onderneming is door ACM toegestaan onder voorwaarden. Deze voorwaarden verplichten onder meer dat KPN en Reggefiber andere telecomaanbieders toegang moeten verlenen tot het glasvezelnetwerk. En dat zij hierbij transparant optreden en iedere aanbieder gelijk behandelen.

Wat is het oordeel van het CBb?

Het CBb oordeelt dat ACM voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de concentratie de concurrentie op de glasvezelmarkt niet significant zal beperken. Het besluit blijft daarmee in stand.

 

Meer in deze zaak