Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in hoger beroep telemarketingboetes Goede Doelen Loterijen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 14 juli 2015 in hoger beroep twee telemarketingboetes van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de Goede Doelen Loterijen (GDL) vernietigd.

ACM heeft aan de GDL eerder boetes opgelegd vanwege de overtreding van het verbod om telefonisch ongevraagd communicatie over te brengen (telemarketing) aan abonnees die geregistreerd staan in het ‘Bel-me-niet-register’. Ook heeft ACM aan de GDL boetes opgelegd vanwege de overtreding van de verplichting om tijdens het telefoongesprek de abonnee de mogelijkheid te bieden verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van zijn contactgegevens en de mogelijkheid tot inschrijving in het Bel-me-niet-register. ACM heeft zich hier gebaseerd op belbestanden en de verklaring van de GDL dat de telefoonnummers in de belbestanden daadwerkelijk zijn gebruikt om abonnees te bellen voor de verkoop van loten.

Het CBb heeft geoordeeld dat ACM de overtredingen niet heeft aangetoond. Uit de onderzoeksgegevens waarop ACM de boetes gebaseerd heeft, blijkt niet dat er daadwerkelijk een telefonische verbinding tot stand is gebracht met de abonnees. Daarnaast heeft het CBb geoordeeld dat ACM niet heeft aangetoond dat de GDL met abonnees heeft gesproken. Er kon dan ook niet vastgesteld worden of de GDL het recht van verzet en de mogelijkheid tot inschrijving in het BMNR hebben aangeboden.

Het CBb heeft de boetebesluiten van ACM vernietigd. De boetes zijn komen te vervallen.

Dit besluit is onherroepelijk.

Lees de uitspraken van het CBb op rechtspraak.nl: