Kruimelpad

Besluit op bezwaar boete Goede Doelen loterijen voor overtreden telemarketingregels

Let op

Dit besluit is op 14 juli 2015 in hoger beroep vernietigd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daarmee is de boete komen te vervallen.

OPTA heeft op 20 december 2012 aan BankGiro Loterij, Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en de overkoepelende Holding Nationale Goede Doelen Loterijen (gezamenlijk: De Goede Doelen Loterijen) boetes opgelegd van in totaal € 845.000 voor het overtreden van de telemarketingregels.

Tegen het boetebesluit hebben de Goede Doelen Loterijen bezwaar gemaakt. ACM heeft het bezwaarschrift van de loterijen behandeld en heeft het bezwaar op 27 mei 2013 ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing op bezwaar kan beroep worden ingediend bij de rechtbank.