Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit klacht Veolia over aanbesteding openbaar vervoer Limburg

De provincie Limburg is op 26 juni 2014 een aanbestedingsprocedure gestart voor het openbaar vervoer (trein en bus) in de periode 2016 – 2031. Op 3 november 2014 hebben Arriva, Veolia  en NS-dochter Abellio ieder een bod gedaan voor de concessie. Op 10 februari 2015 heeft de Provincie Limburg de concessie gegund aan Abellio.

In september 2014 ontving ACM een klacht van Veolia over het handelen van NS in deze aanbesteding. Veolia stelde dat NS de Spoorwegwet overtreedt door onder meer geen redelijk aanbod te doen voor diensten op stations zoals kaartautomaten, servicebalies en pauzelocaties voor personeel. Daarnaast zou NS de Mededingingswet overtreden door misbruik te maken van haar machtspositie.

ACM heeft op 6 maart 2015 een deel van de klacht van Veolia beoordeeld. De conclusie van ACM is dat NS de Spoorwegwet heeft overtreden door geen redelijk aanbod te doen voor diensten op stations. NS deed het aanbod te laat, onvolledig, vrijblijvend of geheel niet. Daarnaast concludeert ACM dat NS concurrentiegevoelige informatie van onder meer Veolia doorspeelde aan haar dochteronderneming Abellio.

Marktpartijen kunnen tegen dit besluit beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

In deze klachtprocedure kunnen geen boetes worden opgelegd. Over het opleggen van een eventuele boete heeft ACM nog geen beslissing genomen. ACM laat zich in dit besluit niet uit over machtsmisbruik op basis van de Mededingingswet of mogelijke andere overtredingen van NS. Het onderzoek daarnaar loopt nog.

ACM heeft dit besluit al op 6 maart genomen. De NS had bij de rechter gevraagd om de publicatie te verbieden, maar verzet zich nu niet langer tegen publicatie.

 

Documenten

Besluit klacht Veolia over aanbesteding openbaar vervoer Limburg (PDF - 509.65 KB)