Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht L. Sala over misbruik machtspositie AT5

NMa wijst klacht L. Sala over misbruik machtspositie AT5 af wegens onvoldoende prioriteit. Op eerste geschik is geen sprake van overtreding van art. 24 Mw.

De aanvraag is ingediend door de heer L. Sala (hierna: Sala), aanbieder van het commerciƫle kabeltelevisie-programma MySTeR, dat sinds september 1997 vijf dagen per week van 13.30 uur tot 15.30 uur wordt verspreid via het kabelnetwerk van KTA/A2000 in Amsterdam en omstreken. De klacht van Sala richt zich tegen de Amsterdamse televisie-omroep AT5 en de volgens Sala concurrentiebeperkende tariefstelling van AT5 voor het plaatsen van advertenties (prijsdumping), alsmede volgens Sala vermeende prijsafspraken over de advertentietarieven van AT5 met andere aanbieders in de regio Amsterdam.

Een vergelijking van de tarieven en de tariefsystematiek van met AT5 vergelijkbare regionale televisie-omroepen in Nederland wijst uit dat alle betreffende omroepen een soortgelijke wijze van prijsdifferentiatie toepassen. Voorts dat de tariefstelling van AT5 over de hele linie op een hoger niveau ligt dan bij de andere met AT5 vergelijkbare omroepen. Het lijkt aldus niet aannemelijk dat de tarieven van AT5 op een dusdanig laag niveau liggen, dat gesproken zou kunnen worden van prijsdumping.

In het voorgaande is aangegeven dat het op het eerste gezicht materieel niet aannemelijk is dat er in dit specifieke geval sprake is van overtreding van artikel 24 Mw. Deze constatering is gemaakt zonder een diepgravend(er) economisch en juridisch onderzoek te verrichten. Zo'n onderzoek wordt in dit specifieke geval ook niet gerechtvaardigd geacht.

Gelet op het voorgaande is de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van oordeel dat de klacht moet worden afgewezen.

 

Documenten

Besluit op klacht L. Sala over misbruik machtspositie AT5 (PDF - 73.61 KB)