Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht klant over bonuskaartsysteem Albert Heijn

NMa wijst klacht bonuskaartsysteem Albert Heijn af nu er geen sprake is van misbruik machtspositie.

Het door AH gehanteerde bonuskaartsysteem is geen afspraak tussen ondernemingen als bedoeld in artikel 6 Mw. Voor wat betreft de vraag of er sprake is van een overtreding van artikel 24 Mw, dient te worden nagegaan of er (i) sprake is van een economische machtspositie en, indien dat het geval is, of er (ii) misbruik van die economische machtspositie wordt gemaakt. De vraag of AH een economische machtspositie inneemt kan in dit geval in het midden blijven nu in ieder geval van misbruik geen sprake is. De bonuskaart kan immers door een ieder worden verkregen, zonder dat daarvoor aan specifieke voorwaarden moet worden voldaan.

 

Documenten

Besluit op klacht klant over bonuskaartsysteem Albert Heijn (PDF - 65.31 KB)