Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onvoldoende beloning voor Schiphol om te besparen op grote investeringen

Schiphol moet beter beloond worden dan nu het geval is als ze hun grote projecten zo efficiënt mogelijk uitvoeren. En dus ook strenger gestraft wanneer de geplande kosten worden overschreden. Dat vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar commentaar op de Wet Luchtvaart die naar de Tweede Kamer is gestuurd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door Schiphol aan te sporen binnen het budget te blijven en daar waar het kan zelfs extra te besparen, kunnen zowel Schiphol als de consument beide geld verdienen. Door de periode waarover Schiphol besparingen in eigen zak mag steken te verlengen, krijgt Schiphol ook een grotere prikkel om efficiënt te werken. De rest van de besparing wordt in mindering gebracht op de kosten die Schiphol mag doorberekenen aan de luchtvaartmaatschappijen. Die luchtvaartmaatschappijen kunnen hun ticketprijs daardoor lager houden.

Grotere prikkel

In de Wet Luchtvaart komt een zogeheten bonus–malusregeling voor grote investeringen van Schiphol. ACM vindt dat de voorgestelde bonus–malusregeling onvoldoende prikkels geeft aan Schiphol om de projecten efficiënt uit te voeren. Daarom pleit ACM ervoor om de periode dat Schiphol het voordeel mag behouden of het verlies zelf moet dragen langer te maken dan voorgesteld. ACM stelt voor deze periode niet te beperken tot gemiddeld 4½ jaar zoals het ministerie van IenM voorstelt, maar te kiezen voor minimaal 6 jaar vanaf het moment waarop een nieuwe tariefperiode is ingegaan waarin de afschrijvingskosten kunnen worden verwerkt.

Alles boven 1 ton

ACM vindt ook de drempel waarboven de bonus-malusregeling geldt te hoog. Het ministerie vindt dat de regeling pas inwerking moet gaan treden boven 5 procent van het investeringsbedrag. Bij een investering van 100 miljoen is dat boven een besparing van 5 miljoen. ACM vindt echter dat Schiphol zoveel mogelijk aangespoord moet worden tot besparen en dat alle besparingen boven 100.000 euro onder de regeling moeten vallen.
 

 

Documenten

Onvoldoende beloning voor Schiphol om te besparen op grote investeringen (PDF - 331.16 KB)
 

Bijlagen

Aanvullende reactie conceptvoorstel wet luchtvaart (PDF - 114.5 KB)
 

Meer in deze zaak