Kruimelpad

Toezicht van ACM op verticale overeenkomsten

ACM geeft inzicht in de wijze waarop zij toezicht houdt op verticale overeenkomsten. Dit zijn afspraken tussen leveranciers en afnemers. ACM geeft in haar toezicht voorrang aan overeenkomsten die nadelig uitpakken voor consumenten.

Meer informatie over verticale overeenkomsten