Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt consumentenwelvaart centraal bij toezicht op verticale overeenkomsten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft inzicht in haar toezicht op overeenkomsten tussen leveranciers en afnemers. ACM publiceert vandaag een document over haar strategie en prioritering bij het toezicht op deze overeenkomsten. ACM richt haar toezicht met name op de overeenkomsten die een nadelig effect hebben voor consumenten.

Voor ondernemers die hun eigen overeenkomsten willen toetsen biedt ACM een informatiekaart als hulpmiddel. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: “Er leefden veel vragen bij ondernemers over hoe ACM aankijkt tegen verticale afspraken. Met deze twee publicaties gaan we in op de vragen die er leven, bijvoorbeeld wanneer ACM verticale afspraken gaat onderzoeken.”

Wat is het probleem?

Afspraken tussen bijvoorbeeld een leverancier van een product en detailhandelaren die dat product aan consumenten verkopen kunnen zowel positief als negatief uitpakken voor consumenten. Consumenten hebben er baat bij als verticale afspraken leiden tot betere service of nieuwe aanbieders op de markt. Maar dit soort afspraken kunnen ook zorgen voor minder keuze of hogere prijzen voor consumenten. Het toezicht van ACM is erop gericht om verticale afspraken die per saldo schadelijk zijn voor de consumentenwelvaart aan te pakken.

Wat doet ACM?

Er zijn verticale afspraken die ACM niet nader onderzoekt omdat deze al zijn uitgezonderd in wet- en regelgeving. Voor overeenkomsten die niet onder de uitzondering vallen, maakt ACM een eerste inschatting van de effecten hiervan op consumenten. Daarbij maakt ACM een weging tussen de positieve effecten van de afspraken en de negatieve. ACM kiest ervoor die afspraken te onderzoeken waarvan de negatieve effecten groter zijn dan de positieve effecten. Een diepergaand vervolgonderzoek van ACM kan tot handhaving leiden, dus tot het verbieden van de afspraak of het beboeten van de betrokken ondernemingen.

Wat kunt u als ondernemer doen?

Als ondernemer moet u de afspraken die u hebt gemaakt met uw afnemers en leveranciers zelf toetsen aan de wetgeving. Voor de verticale afspraken die onder het toezicht van ACM vallen, kunt u dit doen aan de hand van de informatiekaart die ACM beschikbaar stelt. Door vragen te beantwoorden over de aard, de omvang en het effect van de afspraken waarin u partij bent, kunt u inschatten of u afspraken maakt of heeft gemaakt die mogelijk nadelig uitpakken voor consumenten. Dit zijn ook de afspraken die ACM als eerste zal onderzoeken.

U kunt ook signalen melden van andere verticale afspraken waarvan u weet en die u onder de aandacht van ACM wilt brengen.