Kruimelpad

Winsten van gereguleerde energienetbeheerders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt regelmatig vragen over de winsten van energienetbeheerders, de beheerders van de gas- en elektriciteitsnetten in Nederland. ACM heeft daarom deze toelichting op winsten geschreven om lezers in staat te stellen informatie over de winsten van netbeheerders in de juiste context te plaatsen. Deze toelichting gaat in op winsten van netbeheerders, op de rol ervan in de regulering en op het idee achter de winstenonderzoeken die ACM uitvoert.

Inzicht in de winsten van energienetbeheerders is voor ACM nuttig om haar rol als toezichthouder goed te vervullen. Daarnaast rapporteert ACM regelmatig over die winsten om betrokkenen in staat te stellen op geïnformeerde wijze deel te nemen aan discussies over de regulering. De gegevens die ACM heeft over de winsten van netbeheerders zijn niet één op één vergelijkbaar met de winstcijfers die netbeheerders zelf publiceren. Deze toelichting gaat daarom in op deze verschillende winstcijfers en de achtergronden ervan.

De toelichting is geschreven in samenhang met de winstenonderzoeken over de landelijke netbeheerder elektriciteit en de regionale netbeheerders elektriciteit en gas die ACM (deels) in 2014 heeft uitgevoerd. Links naar deze onderzoeken vindt u onderaan deze pagina.