Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Gebiedsindeling Gas

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de Gebiedsindeling Gas te wijzigen. Netbeheerders zijn als gevolg daarvan niet verplicht om in bijvoorbeeld wijken met stadsverwarming een gasaansluiting aan te leggen.

Wat houdt het besluit in?

ACM keurt het voorstel van Netbeheer Nederland goed. Hiermee is de Gebiedsindeling Gas gewijzigd.

Wat is het doel van dit besluit?

Kleinverbruikers van gas, zoals huishoudens en kleine bedrijven, hebben op grond van de Gaswet recht op een aansluiting op het regionale gastransportnet. Op dit recht kunnen bepaalde gebieden worden uitgezonderd als in dat gebied een warmtenet (zoals stadsverwarming) ligt of komt. Deze zogenaamde ‘codewijziging Gebiedsindeling Gas’ stelt deze warmtegebieden vast.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACM?

De procedure bij dit besluit kent een bezwaar- en een beroepsfase. Dit besluit is op 15 januari 2015 bekend gemaakt. Belanghebbenden hebben vanaf die datum 6 weken de tijd om hun bezwaren in te dienen bij ACM.

 

Documenten

Codebesluit Gebiedsindeling Gas (PDF - 999.78 KB)