Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging Gebiedsindelingen Gas en Elektriciteit

Netbeheer Nederland heeft op 7 oktober 2014 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden gas en elektriciteit. Met het voorstel wordt de bepaling dat de in de gebiedsindelingen genoemde grenzen slechts globale aanduidingen betreffen geschrapt. Daarnaast wordt in de Gebiedsindeling Gas een uitzondering gemaakt op het recht op een gasaansluiting in gebieden waar zich een warmtenet bevindt of gaat bevinden. Naar aanleiding van een wijzigingsopdracht van ACM heeft Netbeheer Nederland het voorstel later gewijzigd.

Wat houdt het recht op een gasaansluiting in?

Kleinverbruikers van gas hebben op grond van de Gaswet recht op een aansluiting op het regionale gastransportnet. Op dit recht kunnen in de codes bepaalde gebieden worden uitgezonderd indien zich in dat gebied een warmtenet bevindt of gaat bevinden, of indien het een gebied betreft waar een netbeheerder niet op economische voorwaarden een gastransportnet in werking kan hebben, onderhouden of ontwikkelen.

Wat is de reden van deze codewijziging?

Aanleiding voor dit voorstel is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 22 april 2014 in zaak AWB 13/134 met betrekking tot het beroep tegen het besluit van ACM met kenmerk 103975/103. Met deze uitspraak is een eerder vastgestelde uitzondering op de gasaansluitplicht voor warmtegebieden vernietigd, onder andere omdat deze onvoldoende concreet was. Met het voorstel stelt Netbeheer Nederland een nieuwe invulling van deze uitzondering voor.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Bijlagen

Wijzigingsopdracht ACM gebiedsindelingen elektriciteit en gas (PDF - 212.71 KB)