Kruimelpad

Code Gebiedsindeling Gas

Ingevolge artikel 12b, eerste lid aanhef en onderdeel f, van de Gaswet, hebben de gezamenlijke netbeheerders aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een voorstel gedaan met betrekking tot de gebiedsindeling van de netbeheerders ten behoeve van de uitvoering van de taak, genoemd in artikel 10, zesde lid, van de Gaswet. De Raad heeft dit voorstel overgenomen en vastgesteld.

 

Meer in deze zaak