Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete sloopbedrijven Rotterdam project Kanaalweg

ACM heeft bezwaar van sloopbedrijf Hofstede tegen het boetebesluit van 24 mei 2013 gegrond verklaard wegens tekort aan bewijs.

In 2013 had ACM een boete opgelegd voor het maken van verboden aanbestedingsafspraken bij een project (Kanaalweg in Rotterdam). ACM heeft het bezwaar van één van de slopersbedrijven gegrond verklaard. Tegen het besluit op bezwaar is geen beroep ingesteld.

 

Bij besluit van 24 mei 2013 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) , aan Hofstede B.V., J.B.M. Hofstede Beheer B.V., J.B.M. Hofstede Holding B.V., Jermido B.V. en Jermi B.V. (hierna: Hofstede), een boete van EUR 13.000 opgelegd wegens een overtreding van artikel 6 Mededingingswet (hierna: het bestreden besluit). In het bestreden besluit heeft ACM geconcludeerd dat Hofstede B.V. en Bik Sloopwerken B.V. in 2009, voorafgaand aan de inschrijving op de aanbesteding van het project ‘Kanaalweg’, onderling hun inschrijfcijfers hebben afgestemd.

Hofstede ontkent in haar bezwaarschrift dat voorafgaande aan de inschrijving op project Kanaalweg sprake is geweest van afstemming over inschrijfcijfers met Bik Sloopwerken B.V. 

De Adviescommissie constateert in haar advies dat – behoudens een clementieverklaring – geen enkel ander bewijsmiddel voorhanden is waaruit bewijs naar voren komt voor de in het bestreden besluit neergelegde overtreding. De Adviescommissie adviseert ACM om de bezwaren van Hofstede B.V. gegrond te verklaren.

 

Documenten

Besluit op bezwaar boete sloopbedrijven Rotterdam project Kanaalweg (PDF - 101.04 KB)
 

Bijlagen

Advies van Adviescommissie bezwaarschriften in project Kanaalweg (PDF - 267.2 KB)