Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb bevestigt uitspraak rechtbank: termijn om hovenier boete op te leggen verstreken

ACM was in 2009 niet bevoegd een boete op te leggen aan een hoveniersbedrijf wegens het maken van marktafspraken bij de aanbesteding van het openbaar groen in 2004. Het CBb heeft dat in haar uitspraak van 26 november 2014 bevestigd. Met dit laatste oordeel zijn de procedures omtrent deze aanbesteding tot een definitief einde gekomen.

In 2005 heeft ACM acht hoveniersbedrijven beboet wegens het maken van marktverdelingsafspraken bij de aanbestedingen van openbaar groen in de gemeente Maastricht. Bij een negende onderneming kon niet worden vastgesteld dat deze onderneming de Mededingingswet had overtreden. In 2009 oordeelde de rechtbank Rotterdam hier anders over. ACM heeft na de uitspraak van de rechtbank deze negende hovenier alsnog een boete opgelegd van EUR 138.000,-.

De hovenier ging in beroep tegen deze boete. De rechtbank Rotterdam oordeelde in 2012 dat de overtreding van de Mededingingswet was geëindigd omstreeks 7 april 2004, het moment waarop de gemeente Maastricht de aanbestedingsprocedure heeft afgebroken. De rechtbank neemt hiermee afstand van haar besluit uit 2009 in de beroepszaak van de andere acht hoveniers. Daarin oordeelt de rechtbank dat de overtreding tot 31 januari 2006 liep. De vervaltermijn van vijf jaar voor het kunnen opleggen van een boete is daarmee gaan lopen op uiterlijk 8 april 2004. Daardoor was ACM uiteindelijk niet bevoegd het hoveniersbedrijf een boete op te leggen.

Het CBb heeft in de uitspraak van 26 november 2014 het oordeel van de rechtbank bevestigd. Het CBb vindt dat het negende hoveniersbedrijf niet de dupe mag worden van uitspraken in de andere zaken, temeer omdat het negende bedrijf geen beroepsmogelijkheden had in de zaken van de eerste acht hoveniers. De rechtbank had in 2009 zich enkel uitgesproken over de overtreding van de Mededingingswet, niet over de mogelijke duur (en einddatum) van de oorspronkelijke overtreding.

Meer informatie over de uitspraak van het CBb