Kruimelpad

Besluit op Wob-verzoek declaraties (oud-)medewerkers

Iemand heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek gedaan om verstrekking van informatie over salarissen, creditcardafschriften, declaraties en betalingen van een vijftal (oud-)medewerkers bij NMa/ACM af. ACM heeft dit verzoek afgewezen.

De belangrijkste reden voor de afwijzing is dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van privacy voor de betrokken medewerkers.