Kruimelpad

Besluit

Besluit op Wob-verzoek over declaraties (oud-)bestuurders

16-12-2014

Iemand heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek gedaan om verstrekking van informatie over salarissen, creditcardafschriften, declaraties en betalingen van zes bij naam genoemde (oud-)bestuurders.

Ten aanzien van het verzoek over salarissen en declaraties, wijst ACM het verzoek af, als deze informatie al publiek is gemaakt via www.acm.nl danwel rijksoverheid.nl.

Ook het verzoek om informatie over creditcardafschriften wijst ACM af. Geen van de bestuurders heeft gebruik gemaakt van een creditcard op naam van NMa/ACM.

Voor wat betreft declaraties, heeft ACM het verzoek toegewezen en een overzicht verstrekt met een samenvatting van de declaraties en betalingen aan de betreffende (oud)-bestuurders.