Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ACM codewijziging afschaffen systeemdienstentarief elektriciteit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU om de Tarievencode Elektriciteit, de Informatiecode Elektriciteit en Gas, de Meetcode Elektriciteit, de Systeemcode Elektriciteit en de Begrippenlijst Elektriciteit te wijzigen.

De achtergrond van dit voorstel is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998, waardoor op 1 januari 2015 het systeemdienstentarief wordt afgeschaft. Tegelijkertijd wil Netbeheer Nederland het producententarief schrappen uit de voorwaarden en enkele redactionele en inhoudelijke verbeteringen doorvoeren in de Tarievencode Elektriciteit.

Wat houdt het besluit in?

Het besluit van ACM houdt in dat ACM het voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU  vaststelt. Hiermee zijn de Tarievencode Elektriciteit, de Informatiecode Elektriciteit en Gas, de Meetcode Elektriciteit, de Systeemcode Elektriciteit en de Begrippenlijst Elektriciteit gewijzigd.

Wat is het doel van dit besluit?

Deze codewijziging zorgt ervoor dat de tariefstructuren worden vastgesteld voor de verrekening van de kosten van de systeemdienten die door Tennet gemaakt worden.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACM?

U moet in bezwaar gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

 

Documenten

Besluit ACM codewijziging afschaffen systeemdienstentarief elektriciteit (PDF - 375.96 KB)