Kruimelpad

Correspondentie

Beoordeling tariefaanpassingen post per 1 januari 2015 onder overgangsregeling UPD

07-10-2014

ACM beoordeelt of wijzigingen in de tarieven voor de universele postdienst wettelijk zijn toegestaan. Op dit moment worden de wettelijke grenzen van de tarieven voor 2015 bepaald door een overgangsregeling. De reden hiervoor is dat de definitieve grenzen nog niet bekend zijn. Daarvoor moet ACM eerst haar onderzoek naar het systeem voor kostentoerekening aan de universele postdienst van PostNL hebben afgerond.