Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Huurbemiddelaars zeggen andere werkwijze toe

NederWoon Verhuurmakelaars en huurbemiddelaar Rots Vast hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd bij bemiddeling tussen verhuurder en huurder niet langer bemiddelingskosten daarvoor in rekening te zullen brengen bij de huurder. Direct Wonen heeft eerder dit jaar zijn activiteiten als huurbemiddelaar beëindigd, maar doet de toezegging zijn werkwijze aan te passen mocht het bedrijf in de toekomst weer bemiddelingsactiviteiten gaan verrichten. Partijen passen hun werkwijze aan naar aanleiding van de aandacht die ACM heeft voor vermoedelijke oneerlijke handelspraktijken bij bemiddelingsactiviteiten van huurbemiddelaars. NederWoon en Rots Vast zeggen toe op 1 januari 2015 te zullen starten met de nieuwe werkwijze.

Op grond van de wet worden huurders beschermd tegen eventuele belangenverstrengeling van de bemiddelaar. Wanneer een huurbemiddelaar bij de verhuur van zelfstandige woonruimte optreedt voor zowel verhuurder als huurder mag hij daarvoor alleen bij de verhuurder bemiddelingskosten in rekening brengen. ACM heeft in het algemeen geconstateerd dat huurbemiddelaars bij de huurder vaak standaard bemiddelingskosten in rekening brengen van één maand huur, terwijl zij soms ook bij de verhuurder bemiddelingskosten in rekening brengen.

Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Wij treden op tegen oneerlijke handelspraktijken waardoor consumenten en bedrijven die zich wél aan de regels houden worden benadeeld. Met deze aanpak hopen wij op een brede omslag in de branche, zodat ook andere huurbemiddelaars hun praktijk gaan aanpassen. Toekomstige huurders mogen niet langer geconfronteerd worden met onterechte bemiddelingskosten.”

Er is een langlopende discussie over de vraag wanneer er sprake is van bemiddeling. Naar het oordeel van ACM is er al sprake van bemiddeling voor de verhuurder wanneer de huurbemiddelaar zijn woningaanbod presenteert op zijn (of een andere) website met als doel een huurovereenkomst te sluiten en daarop gerichte werkzaamheden te verrichten. ACM wil met haar aanpak een einde aan deze discussie maken en bereiken dat huurbemiddelaars geen bemiddelingskosten in rekening brengen bij de huurder wanneer zij ook bemiddelen voor de verhuurder. Diverse branche- en belangenorganisaties die betrokken zijn bij de huurmarkt steunen ACM in haar optreden.

Aanpak

ACM heeft onderzoek gedaan naar vermoedelijke oneerlijke handelspraktijken bij huurbemiddeling. Mede dankzij nieuwe regelgeving hieromtrent heeft dit geresulteerd in de toezegging van twee grote spelers in deze branche dat zij per 1 januari 2015 geen bemiddelingskosten meer zullen rekenen aan de huurder als zij ook voor de verhuurder bemiddelen. Een toezegging is een verklaring van partijen aan ACM waarin zij aangeven hun werkwijze te zullen aanpassen. Omdat NederWoon Verhuurmakelaars en Rots Vast hun werkwijze bij huurbemiddeling ingrijpend zullen moeten wijzigen, heeft ACM in dit specifieke geval met hen afgesproken dat zij tot 1 januari 2015 de tijd krijgen hun werkwijze aan te passen. ACM is tevreden over de medewerking van deze partijen en verwacht dat dit een positief effect zal hebben op de rest van de markt. ACM zal controleren of de partijen zich aan de gemaakte afspraken houden en of andere partijen hun praktijk ook aanpassen.

De toezeggingen geven huurders die bij andere bemiddelaars staan ingeschreven duidelijkheid over hun positie. ACM zal huurders via haar loket ConsuWijzer ook actief op hun rechten wijzen.

Achtergrond

Bij de aanpak van het thema ‘woonketen’ stuitte ACM op de problemen met huurbemiddelaars. In het huidige economische klimaat zullen meer consumenten gaan huren en doen zij dit vaker via een huurbemiddelaar.

De regels die consumenten beschermen tegen onterechte bemiddelingskosten bij huurbemiddeling gelden alleen bij de verhuur van zelfstandige woonruimte, niet bij kamerverhuur. Er is nieuwe wetgeving met betrekking tot huurbemiddeling in voorbereiding waarmee deze regels ook op kamerverhuur van toepassing zullen zijn. Deze nieuwe wetgeving was voor partijen mede aanleiding om over te gaan tot de toezeggingen.