Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezegging NederWoon Verhuurmakelaars B.V.

NederWoon Verhuurmakelaars B.V. heeft kennis genomen van de bevindingen van ACM naar aanleiding van haar onderzoek naar de werkzaamheden van NederWoon Verhuurmakelaars B.V. in de periode 1 november 2012 tot 1 november 2013. NederWoon Verhuurmakelaars B.V. is van mening dat zij haar werkzaamheden in het verleden naar behoren heeft uitgevoerd.

Gelet op de voorlopige resultaten van het onderzoek tot op heden, een aankomende wetswijziging en rekening houdende met het standpunt van ACM inzake de uitleg van artikel 7:417, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), heeft NederWoon Verhuurmakelaars B.V. besloten over te gaan tot het doen van deze toezegging en zich te richten op aanpassing van haar handelspraktijken.

NederWoon Verhuurmakelaars B.V. zegt in dat kader aan ACM toe haar handelwijze uiterlijk 31 december 2014 te zullen hebben aangepast overeenkomstig gemaakte afspraken.

Meer informatie over huurbemiddeling

 

Documenten

Toezegging NederWoon Verhuurmakelaars B.V. (PDF - 158.91 KB)