Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit certificering BritNed Development Ltd.

Definitief besluit inzake certificering BritNed vastgesteld

BritNed Development Ltd voldoet aan de ontvlechtingseisen en de ontheffingsvoorwaarden. Daarom certificeert ACM BritNed Development Ltd. als interconnectorbeheerder.

BritNed Development Ltd. exploiteert een elektriciteitskabel tussen de Maasvlakte in Nederland en het Isle of Grain op het Verenigd Koninkrijk. Deze elektriciteitskabel tussen beide landen is ongeveer 250 kilometer lang. Door middel van deze elektriciteitskabel kan elektriciteit van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk worden getransporteerd en andersom.

Sinds juli 2012 moet ACM een beheerder van een landsgrensoverschrijdende elektriciteitskabel certificeren. ACM toetst daarvoor of het bedrijf zijn taken op het gebied van het transport van elektriciteit onafhankelijk van belangen in productie, levering en handel van elektriciteit en gas uitvoert. Deze regels komen voort uit de Europese richtlijn 2009/72/EG. Daarnaast heeft ACM getoetst of de beheerder nog steeds voldoet aan de voorschriften die zijn verbonden aan de door de minister van Economische zaken in 2007 verleende ontheffing van een aantal regels uit de richtlijn en uit de Elektriciteitswet 1998.

In september 2012 heeft BritNed Development Ltd. ACM om certificering verzocht. ACM heeft op 18 maart 2014 het voorlopige besluit genomen dat BritNed Development Ltd. voldoet aan de gestelde eisen. Voordat het besluit definitief kan worden vastgesteld, moest de Europese Commissie haar advies geven.

Het conceptbesluit is daarom conform procedure toegezonden aan de Europese Commissie. Op 14 mei 2014 heeft de Europese Commissie haar advies op het voorlopige besluit gegeven. ACM heeft dit advies verwerkt in het definitieve besluit op het certificeringsverzoek. ACM heeft op 6 juni 2014 definitief besloten dat BritNed Development Ltd voldoet aan de gestelde eisen. Hiermee is BritNed Development Ltd gecertificeerd als beheerder van de interconnector tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

 

Documenten

Besluit certificering BritNed Development Ltd. (PDF - 293.31 KB)