Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Conceptbesluit certificering TenneT TSO B.V.

Conceptbesluit aangeboden aan de Europese Commissie

Sinds juli 2012 geldt dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gecertificeerd moet worden door ACM, waarbij ACM toetst of het bedrijf voldoet aan de ontvlechtingseisen uit de Europese richtlijn 2009/72/EG. TenneT TSO B.V. heeft in september 2012 ACM om certificering verzocht. ACM heeft het voorlopige besluit genomen dat TenneT TSO B.V. voldoet aan de gestelde eisen. Voordat het besluit definitief kan worden vastgesteld, zal de Europese Commissie haar advies geven. Het conceptbesluit is daarom op 3 mei 2013 conform procedure toegezonden aan de Europese Commissie.

 

Documenten

Conceptbesluit certificering TenneT TSO B.V. (PDF - 765.97 KB)