Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Rapport NERA over herziening van de vermogenskostenvoet van KPN’s groothandelsactiviteiten

13-05-2014

Op 23 september 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een tussenuitspraak aan ACM opdracht gegeven om het WPC-IIa besluit op een aantal punten aan te passen.

Eén van deze punten gaat over de WACC die KPN moet hanteren. Op verzoek van ACM heeft NERA economic consulting een rapport opgesteld waarin de benodigde aanpassingen aan de WACC van KPN zijn berekend.