Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Visie op mededinging en duurzaamheid: ruimte voor duurzaam ondernemen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert haar Visie op mededinging en duurzaamheid. Hierin staat welke afwegingen worden gemaakt bij de beoordeling van afspraken tussen ondernemingen in het kader van duurzaamheid. ACM wil met deze visie bevorderen dat ondernemers duurzaamheidsinitiatieven nemen die passen binnen de mededingingsregels.

De mededingingsregels staan diverse vormen van samenwerken toe, maar duurzaamheidafspraken zijn niet zonder meer vrijgesteld. ACM geeft aan wanneer een samenwerkingsinitiatief op het gebied van duurzaamheid mag volgens de mededingingsregels.

Samenwerkingsafspraken waarbij bijvoorbeeld alle bedrijven uit dezelfde sector zijn betrokken, zullen eerder schadelijk zijn voor de concurrentie dan afspraken die slechts een deel van een sector omvatten. En wanneer afspraken gaan over bijvoorbeeld prijs of hoeveelheid, dan zal eerder sprake zijn van strijd met het kartelverbod dan bij afspraken over bijvoorbeeld de kwaliteit.

Omdat het vaak niet zo zwart-wit ligt heeft ACM het Visiedocument gepubliceerd met daarin voorbeelden. Op de website acm.nl staan ook voorbeelden van samenwerking tussen ondernemingen op het gebied van duurzaamheid. De visie op mededinging en duurzaamheid is vorig jaar geconsulteerd. De reacties zijn verwerkt in deze definitieve versie van de visie.

Bekijk ook de beleidsregels over mededinging en duurzaamheid

Zie ook