Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Rechter geeft ACM gelijk in afwijzing klacht tarieven vliegroute Amsterdam - Paramaribo vv

25-04-2014

De rechtbank Rotterdam verklaart beroep van de Vereniging van Reizigers (VVR) over tarieven KLM/SLM op vliegroute Amsterdam/Paramaribo ongegrond.

VVR heeft bij ACM een klacht ingediend over KLM en SLM die op de vliegroute Amsterdam-Paramaribo vv excessieve tarieven zouden hanteren, hetgeen volgens VVR misbruik van een economische machtpositie en dus van art 24 Mw oplevert.

De rechtbank verklaarde, nadat de bezwaren door ACM ongegrond waren verklaard, het beroep van VVR ongegrond. De rechtbank acht het onderzoek van ACM naar de tarieven van KLM en SLM toereikend. Uit het onderzoek zijn volgens de rechtbank geen aanwijzingen te vinden dat sprake is van excessieve tarieven. De rechtbank is voorts van oordeel dat de enkele betwisting van de conclusie door VVR volstrekt onvoldoende is. Het door VVR ingebrachte rapport van de Socialistische Partij “vliegen kan niet meer” biedt onvoldoende tegenwicht tegen onze bevindingen. Nu er geen aanwijzingen zijn van excessieve tarieven kan de vraag of er sprake is van een economische machtspositie in het midden blijven.

Deze uitspraak is het vervolg op een eerdere uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven CBb (zie onderstaande link) waarin het CBb aan ACM de opdracht gaf opnieuw op het bezwaar te beslissen en de tarieven van KLM en SLM vanaf mei 2006 te onderzoeken. Het CBb achtte de argumenten van ACM, gebaseerd op het onderzoek in de zaak SHIVAS, dat er geen sprake was van excessieve tarieven niet meer bruikbaar voor de situatie vanaf mei 2006. Vanaf mei 2006 is de vliegroute opengesteld voor meerdere luchtvaartmaatschappijen.

Uitspraak rechtbank Rotterdam in zaak klacht tarieven vliegroute Amsterdam- Paramaribo

Uitspraak CBb in zaak klacht tarieven vliegroute Amsterdam- Paramaribo