Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar klacht Vereniging Van Reizigers tegen KLM en SLM

De Vereniging Van Reizigers (VVR) maakt bezwaar tegen de afwijzing van haar klacht inhoudende dat KLM en SLM door middel van een groot aantal gedragingen artikel 24 Mw zouden hebben overtreden op de rechtstreekse vluchtroute Amsterdam- Paramaribo v.v. Verder is de VVR van mening dat de tussen KLM en SLM gesloten samenwerkingsovereenkomst in strijd is met de Mededingingswet.

De klacht is in het bestreden besluit op basis van prioritering afgewezen. In de beslissing op bezwaar wordt het bezwaar van VVR ongegrond verklaard.

Ten grondslag aan deze beslissing ligt het feit dat reeds eerder geoordeeld is dat KLM en SLM geen misbruik maken van hun machtspositie en het feit dat de Nederlandse en Surinaamse luchtvaartautoriteiten in april 2004 concrete afspraken hebben gemaakt om meer marktwerking op de onderhavige vliegroute te doen ontstaan. Deze marktwerking zal gaan plaatsvinden door (onder meer) aanwijzing van meer maatschappijen op de vliegroute vanaf mei 2006 en een rapportageverplichting van de KLM en SLM aan de luchtvaartautoriteiten ten aanzien van capaciteit en beschikbaarheid van lagere tariefklassen.

De d-g NMa acht derhalve een nader onderzoek, gezien zijn beperkte capaciteit en middelen, niet doelmatig.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar klacht Vereniging Van Reizigers tegen KLM en SLM (PDF - 96.06 KB)